DZMiUW

Zatrudnienie

Witamy na stronach BIP DZMiUW

Uwaga, otwiera nowe okno.

Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocawiu, jako wojewdzka samorzdowa jednostka organizacyjna podlega Zarzdowi Wojewdztwa Dolnolskiego, wykonuje zadania Marszaka w zakresie praw i obowizkw okrelonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ? Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r nr 239 poz. 2019 ze zmianami) i dziaa w oparciu o uchwa nr XII/114/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego w sprawie poczenia Regionalnych Zarzdw Melioracji i Urzdze Wodnych w Legnicy, Lwwku lskim, widnicy oraz Wrocawiu i utworzenia Dolnolskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocawiu oraz nadania statutu.

dzmiuw

Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocawiu czynny jest w godzinach 730 - 1530 od poniedziaku do pitku.


Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocawiu uprzejmie informuje, e wszystkie opaty za:

  • uzgodnienia dokumentacji technicznych w zakresie kolizji z wodami (rzeki, potoki) i urzdzeniami melioracji wodnych,
  • udzielanie informacji technicznych,
  • sporzdzanie opinii technicznych i opracowa projektowych,

pobierane s przez tut. Zarzd na podstawie Uchway Nr 723/IV/11 Zarzdu Wojewdztwa Dolnolskiego z dnia 31.05.2011 r. naley wpaca wycznie na konto:

Getin Noble Bank S.A.
28 1560 0013 2001 0137 3000 0002


 

Login